Carl Michael Bellman,
svensk skald,
född 4 feb. 1740,
död 11 feb. 1795.
Son till professor
Johan Arndt Bellman och Catharina Hermonia.

Föddes i Stockholm i huset n:r 112,
kvarteret Rosendal, Björngårdsbrunnsg. (nu Bellmansg.) 24, Maria församling.

Här är några av Bellmans mästerverk:
    EPISTLAR
    – Epistel No. 2
    – Epistel No. 9
    – Epistel No. 71

    SÅNGER
    – Sång No. 41
    – Sång No. 64 >

    ÖVRIGA VISOR
    – Gustafs Skål!
    – Vaggvisa för sonen Carl

 Ordista
Bacchus – Den romerska motsvarigheten till grekiska Dionysos, vinets och extasens gud.
Bacchi Lada – Detsamma som krogen.
Berg – Se Fader Berg.
Brodd – Gräsets brodd, det nya späda gräset.
Bugter – överdrivna bugningar i dansen.
Calescher – Fyrhjuliga vagnar med sufflett.
Confonjum, Confonium – Egentligen Kolofonium, stråkharts; även folkligt skämtsamt om spritdrycker.
Cousin – En allmännare betydelse än det släktspecifika kusin, snarast vän.
Ducriner – Insydda stoppningar på männens rockar för att ge dem en elegant form.
Dulcjan –– Mindre fagott.
Fader Berg – Tapetmålare och Stads-Virtuos på flere instrumenter.
Fiskartorpet – Värdshus vid Värtan.
Fredman – Namnkunnig urmakare i Stockholm (utan ur, verkstad och förlag).
Fukter – Löjliga åtbörder och rörelser.
Förvillar – Spelar fel.
Ger nu öfver – Spyr.
Gumman på Thermopolium – Caffehus i Myntgränden, så kalladt på 70-talet (1770).
Gumpen – Rumpa, bakdel, stjärt.
Hals-fräs – Spetskrås; en annan tolkning kan vara att hon harklar sig.
Hoglands – Rött eller vitt Bordeauxvin, som stundom serverades med ilagda blad av kryddväxter, oftast pimpinell.
Honnett – Anständig.
Hårpiskan – Sammanflätat hår omvirat med band.
Jergen Puckel – Under Hall-Rätten (en institution som bevakade rättigheterna för arbetare och företagare utanför skråordningen).
Kindbenen – Smilar överdrivet.
Konstigt – Konstfullt.
Kullrar – Rulla, tumla omkull.
Kåda – StrÂkharts.
Kräk – Detsamma som kryp, "smådjur".
Liljo – Bröst.
Lotta – Jungfru på Thermopolium.
Maner – Med manér, d.v.s. konstfullt anlagd.
Najader – I grekisk/romersk mytologi kvinnliga naturväsen av olika slag. Dryaderna befolkade träden, oreader fanns i bergen, nereiderna befolkade havet och najaderna levde i sjöar och floder. Bellman använder ordet för att beskriva en ung kvinna, oftast med erotisk laddning.
Nympher – Se Najader.
Paulun – (Himmels-)säng.
Primo ..., Secundo ... –– För det första ..., för det andra ....
Ränla – Rännilar.
Röna – Erfara.
Silfversträng – Den lägsta fiolsträngen, omspunnen med silvertråd.
Skrufva – Stämma fiolen.
Slem – Skurkaktig.
Spord – Detsamma som känd.
Stor sak – Strunt i det.
Stöfletter – Stickade eller vävda damasker.
Syra – Sur fuktig mark.
Thermpopolium Boreale – Kaffehus vid Myntgränden. Termopolion (grekiska) ställe där man serverar varma drycker. Boreale (latin) = nordlig.
Ulla – Ulla Winblad, nymph och prästinna i Bacchi Tempel. Fadren fordom Corporal vid Gardet.
Våda – Svår belägenhet, egentligen "i valet och kvalet".
Vädren – Vindarna.
Zephirens – Zephyrus kallade man västanvinden i den grekiska mytologin.
Klicka på listen för ordlistan!

Fler mästerverk finns på Bellmans hemsida
Fredmans Sång n:o 64
HAGA. Dediceras til Herr Capitainen KJERSTEIN.
Fjäriln vingad syns på Haga,
Mellan dimmors frost och dun,
Sig sitt gröna skjul tillaga,
Och i blomman, sin paulun;
Minsta kräk i kärr och syra,
Nyss af Solens värma väckt,
Til en ny högtidlig yra
Eldas vid Zephirens flägt.

Haga, i ditt sköte röjes
Gräsets brodd och gula plan;
Stolt i dina ränlar höjes
Gungande den hvita Svan;
Längst ur skogens glesa kamrar
Höras täta återskall,
Än från den graniten hamrar,
Än från yx i björk och tall.
Se Brunsvikens små Najader
Höja sina gyldne horn,
Och de frusande cascader
Sprutas öfver Solna torn;
Under skygd af hvälfda stammar,
På den väg man städad ser,
Fålen yfs och hjulet dammar,
Bonden mildt åt Haga ler.

Hvad Gudomlig lust at röna
Innom en så ljuflig Park,
Då man hälsad af sin Sköna,
Ögnas af en mild Monark!
Hvarje blick hans öga skickar,
Lockar tacksamhetens tår;
Rörd och tjust af dessa blickar,
Sjelf den trumpne glädtig går.
Fetmarkerade ord finns förklarade i ordlistan. Klicka på listen "Ordlista" till höger!