Carl Michael Bellman,
svensk skald,
född 4 feb. 1740,
död 11 feb. 1795.
Son till professor
Johan Arndt Bellman och Catharina Hermonia.

Föddes i Stockholm i huset n:r 112,
kvarteret Rosendal, Björngårdsbrunnsg. (nu Bellmansg.) 24, Maria församling.

Här är några av Bellmans mästerverk:
    EPISTLAR
    – Epistel No. 2
    – Epistel No. 9 >
    – Epistel No. 71

    SÅNGER
    – Sång No. 41
    – Sång No. 64

    ÖVRIGA VISOR
    – Gustafs Skål!
    – Vaggvisa för sonen Carl

 Ordista
Bacchus – Den romerska motsvarigheten till grekiska Dionysos, vinets och extasens gud.
Bacchi Lada – Detsamma som krogen.
Berg – Se Fader Berg.
Brodd – Gräsets brodd, det nya späda gräset.
Bugter – överdrivna bugningar i dansen.
Calescher – Fyrhjuliga vagnar med sufflett.
Confonjum, Confonium – Egentligen Kolofonium, stråkharts; även folkligt skämtsamt om spritdrycker.
Cousin – En allmännare betydelse än det släktspecifika kusin, snarast vän.
Ducriner – Insydda stoppningar på männens rockar för att ge dem en elegant form.
Dulcjan –– Mindre fagott.
Fader Berg – Tapetmålare och Stads-Virtuos på flere instrumenter.
Fiskartorpet – Värdshus vid Värtan.
Fredman – Namnkunnig urmakare i Stockholm (utan ur, verkstad och förlag).
Fukter – Löjliga åtbörder och rörelser.
Förvillar – Spelar fel.
Ger nu öfver – Spyr.
Gumman på Thermopolium – Caffehus i Myntgränden, så kalladt på 70-talet (1770).
Gumpen – Rumpa, bakdel, stjärt.
Hals-fräs – Spetskrås; en annan tolkning kan vara att hon harklar sig.
Hoglands – Rött eller vitt Bordeauxvin, som stundom serverades med ilagda blad av kryddväxter, oftast pimpinell.
Honnett – Anständig.
Hårpiskan – Sammanflätat hår omvirat med band.
Jergen Puckel – Under Hall-Rätten (en institution som bevakade rättigheterna för arbetare och företagare utanför skråordningen).
Kindbenen – Smilar överdrivet.
Konstigt – Konstfullt.
Kullrar – Rulla, tumla omkull.
Kåda – StrÂkharts.
Kräk – Detsamma som kryp, "smådjur".
Liljo – Bröst.
Lotta – Jungfru på Thermopolium.
Maner – Med manér, d.v.s. konstfullt anlagd.
Najader – I grekisk/romersk mytologi kvinnliga naturväsen av olika slag. Dryaderna befolkade träden, oreader fanns i bergen, nereiderna befolkade havet och najaderna levde i sjöar och floder. Bellman använder ordet för att beskriva en ung kvinna, oftast med erotisk laddning.
Nympher – Se Najader.
Paulun – (Himmels-)säng.
Primo ..., Secundo ... –– För det första ..., för det andra ....
Ränla – Rännilar.
Röna – Erfara.
Silfversträng – Den lägsta fiolsträngen, omspunnen med silvertråd.
Skrufva – Stämma fiolen.
Slem – Skurkaktig.
Spord – Detsamma som känd.
Stor sak – Strunt i det.
Stöfletter – Stickade eller vävda damasker.
Syra – Sur fuktig mark.
Thermpopolium Boreale – Kaffehus vid Myntgränden. Termopolion (grekiska) ställe där man serverar varma drycker. Boreale (latin) = nordlig.
Ulla – Ulla Winblad, nymph och prästinna i Bacchi Tempel. Fadren fordom Corporal vid Gardet.
Våda – Svår belägenhet, egentligen "i valet och kvalet".
Vädren – Vindarna.
Zephirens – Zephyrus kallade man västanvinden i den grekiska mytologin.
Klicka på listen för ordlistan!

Fler mästerverk finns på Bellmans hemsida
Fredmans Epistel n:o 9
Til gumman på Thermopolium Boreale och hännes Jungfrur.
Käraste Bröder, Systrar och Vänner,
Si, Fader Berg, han skrufvar och spänner
Strängarna på Fiolen,
Och stråken han tar i hand.
ögat är borta, Näsan är klufven;
Si hur han står och spottar på skrufven;
ölkannan står på stolen;
Nu knäpper han litet grand,
Grinar mot solen,
Pinar fiolen,
Han sig förvillar, drillar ibland.
Käraste Bröder dansa på tå,
Handskar i hand och hattarna på.
Si på Jungfru Lona
Röda band i Skona,
Nya strumpor, himmelsblå!

Si Jergen Puckel fläktar med hatten,
Pipan i munn, och bränvin som vatten
Dricker han och gör fukter
Med hufvud och hand och fot.
Guldguler rock med styfva Ducriner;
Tätt uti nacken hårpiskan hänger;
Ryggen i hundra bugter,
Och kindbenen stå som klot;
Gapar på noten,
Skrapar med foten.
Pipan han stoppar, hoppar emot.
Käraste Systrar, alltid honnett,
Bröderna dansa jämt Menuett,
Hela natten fulla.
Rak i lifvet, Ulla,
Ge nu hand, håll takten rätt.
Si hvem är det i Nattråck så nätter,
Med gula böxor, hvita stöfletter,
Som dansar där med Lotta,
Den där som har röd peruk?
Ta mej sju tusan! se två i flocken,
Sydda Manschetter, snören på råcken.
Drick Fader Berg och spotta;
Tvi Svagdricka gör mig sjuk.
Kruset ska rinna;
Huset ska brinna,
Ingen ska klämta. Flämta min buk.
Käraste Systrar tagen i ring,
Dansa och fläkta, tumla och spring;
Var nu blind och döfver;
Spelman ger nu öfver,
Raglar med Fiolen kring.

Hej! mina Flickor lyfta på kjolen,
Dansa och skratta, hör Basfiolen;
Ge Fader Berg Confonjum
Och Hoglands med gröna blan.
Hör Fader Berg, säg du hvad hon heter,
Hon där vid skänken vindögd och feter?
Gumman på Thermopoljum,
Hon är det, ja ta mig Fan.
Trumpen och blinder,
Gumpen är trinder,
Hals-fräs min gumma; brumma Dulcjan.
Käraste Bröder här är behag,
Här är Musik och Flickor hvar dag,
Här är Bacchus buden,
Här är Kärleks Guden,
Här är all ting, här är jag.
Fetmarkerade ord finns förklarade i ordlistan. Klicka på listen "Ordlista" till höger!