Carl Michael Bellman,
svensk skald,
född 4 feb. 1740,
död 11 feb. 1795.
Son till professor
Johan Arndt Bellman och Catharina Hermonia.

Föddes i Stockholm i huset n:r 112,
kvarteret Rosendal, Björngårdsbrunnsg. (nu Bellmansg.) 24, Maria församling.

Här är några av Bellmans mästerverk:
    EPISTLAR
    – Epistel No. 2
    – Epistel No. 9
    – Epistel No. 71

    SÅNGER
    – Sång No. 41 >
    – Sång No. 64

    ÖVRIGA VISOR
    – Gustafs Skål!
    – Vaggvisa för sonen Carl

 Ordista
Bacchus – Den romerska motsvarigheten till grekiska Dionysos, vinets och extasens gud.
Bacchi Lada – Detsamma som krogen.
Berg – Se Fader Berg.
Brodd – Gräsets brodd, det nya späda gräset.
Bugter – överdrivna bugningar i dansen.
Calescher – Fyrhjuliga vagnar med sufflett.
Confonjum, Confonium – Egentligen Kolofonium, stråkharts; även folkligt skämtsamt om spritdrycker.
Cousin – En allmännare betydelse än det släktspecifika kusin, snarast vän.
Ducriner – Insydda stoppningar på männens rockar för att ge dem en elegant form.
Dulcjan –– Mindre fagott.
Fader Berg – Tapetmålare och Stads-Virtuos på flere instrumenter.
Fiskartorpet – Värdshus vid Värtan.
Fredman – Namnkunnig urmakare i Stockholm (utan ur, verkstad och förlag).
Fukter – Löjliga åtbörder och rörelser.
Förvillar – Spelar fel.
Ger nu öfver – Spyr.
Gumman på Thermopolium – Caffehus i Myntgränden, så kalladt på 70-talet (1770).
Gumpen – Rumpa, bakdel, stjärt.
Hals-fräs – Spetskrås; en annan tolkning kan vara att hon harklar sig.
Hoglands – Rött eller vitt Bordeauxvin, som stundom serverades med ilagda blad av kryddväxter, oftast pimpinell.
Honnett – Anständig.
Hårpiskan – Sammanflätat hår omvirat med band.
Jergen Puckel – Under Hall-Rätten (en institution som bevakade rättigheterna för arbetare och företagare utanför skråordningen).
Kindbenen – Smilar överdrivet.
Konstigt – Konstfullt.
Kullrar – Rulla, tumla omkull.
Kåda – StrÂkharts.
Kräk – Detsamma som kryp, "smådjur".
Liljo – Bröst.
Lotta – Jungfru på Thermopolium.
Maner – Med manér, d.v.s. konstfullt anlagd.
Najader – I grekisk/romersk mytologi kvinnliga naturväsen av olika slag. Dryaderna befolkade träden, oreader fanns i bergen, nereiderna befolkade havet och najaderna levde i sjöar och floder. Bellman använder ordet för att beskriva en ung kvinna, oftast med erotisk laddning.
Nympher – Se Najader.
Paulun – (Himmels-)säng.
Primo ..., Secundo ... –– För det första ..., för det andra ....
Ränla – Rännilar.
Röna – Erfara.
Silfversträng – Den lägsta fiolsträngen, omspunnen med silvertråd.
Skrufva – Stämma fiolen.
Slem – Skurkaktig.
Spord – Detsamma som känd.
Stor sak – Strunt i det.
Stöfletter – Stickade eller vävda damasker.
Syra – Sur fuktig mark.
Thermpopolium Boreale – Kaffehus vid Myntgränden. Termopolion (grekiska) ställe där man serverar varma drycker. Boreale (latin) = nordlig.
Ulla – Ulla Winblad, nymph och prästinna i Bacchi Tempel. Fadren fordom Corporal vid Gardet.
Våda – Svår belägenhet, egentligen "i valet och kvalet".
Vädren – Vindarna.
Zephirens – Zephyrus kallade man västanvinden i den grekiska mytologin.
Klicka på listen för ordlistan!

Fler mästerverk finns på Bellmans hemsida
Fredmans Sång n:o 41
Joachim uti Babylon.
Joachim uti Babylon
Hade en hustru Susanna.
Töm vår kanna;
Skål för des person!
Joachim var en genom ärliger man,
Frun lika ärliger också som han;
Fru Susanna
Många hjertan vann.

Tacka vil jag Joachims fru,
Skål för hvar dygdiger maka!
Lät oss smaka
Denna saften nu.
Klinga med glasen, lät oss sjunga i chor!
Gosse, Flicka, Gubbe och Mor!
Lät oss sjunga,
Skålen är så stor.

Joachim var för riker spord,
Kunde tractera sin nästa,
Ge til bästa
Vid et dukadt bord;
Frun uti huset vann så mycket behag,
Hungriga friare hvar endaste dag.
Hurra gubbar
I så lustigt lag!

Käraste bröder, hör nu då på
Hvad den Frun månde hända:
Två uptända
Kring om hänne gå.
Gubbarna flåsa, krypa tyst om hvarann;
Skönheten fans just där kärleken brann.
Fru Susanna
Trogen var sin man.
Joachims trägård var med maner;
Lusthus, tapeter af siden.
Middags tiden
Gick Susanna ner.
Ekar och Lindar stodo rundt om en Dam.
Sköna Susanna hon plaska och samm.
När hon plaska,
Skymta liljor fram.

Ner uti blomster-gården nu
Gingo allena två bofvar,
Slogo lofvar
Kring vår lilla fru.
Hej, sade bofven til den andra så slem,
Hej det är middag kom lät oss gå hem.
Två Canaljer
I hvar enda lem!

Väl förstår man gubbarna nog,
Hvad de hade i sinne;
Hvita linne
Ögat lätt bedrog.
Ögat drog hjertat, men Susanna drog t.
Lås var för porten, det var så befalt.
Hurra gubbar!
Blodet blifver kallt.

Så var sakens sammanhang,
Himlen Susanna belöna,
Bland de sköna
Har hon dubbel rang.
Klinga med glasen, lät oss lefva väl!
Vackra små hjertan uti tankar och själ.
Lät oss dricka
Utan larm och gräl.
Fetmarkerade ord finns förklarade i ordlistan. Klicka på listen "Ordlista" till höger!